ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ!!!

 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΥΛΗΣ.Η ύλη διδάσκεται αναλυτικά από μηδενική βάση, τόσο για τις ανάγκες του Λυκείου όσο και για τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι έχουμε, ως φροντιστήριο, την απόλυτη ευθύνη για τους μαθητές μας καθώς καλύπτουμε οποιοδήποτε κενό ή απορία έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα έτη.

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ Με την έναρξη των μαθημάτων διατίθεται η βιβλιογραφία του φροντιστηρίου για όλες τις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου, απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων..

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  Διαγωνίσματα προσομοίωσης, προγραμματισμένα για όλη τη φροντιστηριακή χρονιά, βάσει χρονοδιαγράμματος προσδιορισμού της ύλης, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και το ύφος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ παρακολούθησης που βοηθούν τους μαθητές ν’ αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, προσαρμοσμένα στα σχολικά προγράμματα, διαμορφωμένα για τις ανάγκες των μαθητών και όχι για τις ανάγκες λειτουργίας του φροντιστηρίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ κάθε μαθητή σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να βοηθηθεί άμεσα, όταν χρειαστεί. Επίσης, πραγματοποιούνται προγραμματισμένες ενημερώσεις προόδου κάθε μήνα, παρουσία γονέων και μαθητών, από τη διεύθυνση και τους καθηγητές, βασισμένες στις γραπτές και προφορικές επιδόσεις του υποψηφίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Αυστηρός προγραμματισμός ύλης (ανά μάθημα) βάσει χρονοδιαγράμματος για την έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωσή της, βασισμένος πάντα στους κανόνες σωστής αφομοίωσης και εμπέδωσης. Έτσι, εξασφαλίζουμε και τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολύτιμες επαναλήψεις.

Comments are closed.

© 2015 "ΜΑΘΗΤΟΜΑΝΙΑ" Inc. All rights reserved. Κατασκευή ιστοσελίδας "multisys.gr " .

Βασιλική Γρίβα Φροντιστήριο "ΜΑΘΗΤΟΜΑΝΙΑ" Διεύθυντρια φροντιστήριου
Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρο Μελέτης « Μαθητομάνια» βρίσκεται σε έναν ιδανικά διαμορφωμένο χώρο στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο Δάσος Χαϊδαρίου . Εάν μένεις στο Δάσος Χαϊδαρίου , Χαϊδάρι , Περιστέρι , Ασπρόπυργο , Αφαία μην χάνεις χρόνο έλα και γράψου στο φροντιστήριο των επιτυχιών και εξασφάλισε το μέλλον σου .
Send